Προς πώληση

Γεωτεμάχιο, Βαβδος

Επαρ.Οδ. Γαλάτιστα-Βάβδου, Βαβδος 630 84, Ελλάδα. 630 84

€ 1 200

Περιγραφή ακινήτου

  • 155 μ2
  • 100 μ2
  • Θέα πόλη
βλέπει στην πλατεία του πλάτανου