Καταχώριση ακινήτου

 • 1
  Εντοπισμός στο χάρτη
 • 2
  Προσθήκη φωτογραφιών
 • 3
  Προσθήκη περιγραφής
 • 4
  Δημοσίευση
Εισάγετε την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου Σας. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ακριβής διεύθυνση, εισάγετε την περιοχή και σύρετε την πινέζα στην ακριβή θέση του ακινήτου στον χάρτη.