Προς πώληση

Γεωτεμάχιο, Μαθία (Πεταλιδίου)

Unnamed Road, Messini 240 05, Ελλάδα. 240 05

€ 51 000

Περιγραφή ακινήτου

  • 500 μ2
  • 300 μ2
  • Θέα θάλασσα
Πρόκειται για οικόπεδα που έχουν προέλθει απο κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης,εντός του οριοθετημένου οικισμού Μαθίας,άρτια και οικοδομήσιμα.Με το ΦΕΚ 370/22-10-2013,έχει γίνει Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν.3937/2011,σε τμήμα του οικισμού Μαθία της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας.Οροι Δόμησης: Π.Δ.24-4-1985 (ΦΕΚ 181 Δ/3-5-85), Π.Δ. 14-2-1987 (ΦΕΚ 113 Δ/23-2-1987),Π.Δ. 25-4-1989 (ΦΕΚ 296 Δ/16-5-1989).